We hopen, aan de hand van de “Jaarboekjes Koninklijke Marine” en herinneringen van oud-opvarenden hier een uitgebreide levensgeschiedenins van De Oude Dame te geven. Tot dit gereed is, verwijzen we graag naar de website www.marineschepen.nl waar een mooi globaal overzicht van de belevenissen en avonturen van Hr.Ms. Zuiderkruis is te vinden.